Sie sind hier: Publikacja Uwagi  
 PUBLIKACJA
Uwagi
Odpowiedzialnosc
Copyright

Uwagi

Wszelkiego rodzaju informacje lub oferty mogą zostać - bez podawania powodów - w dowolnym czasie skorygowane. Firma nie ponosi odpowiedzialności za powstałe błędy lub pomyłki redakcyjne.

Wszelkie publikowane na naszej stronie internetowej teksty- mają osobowość prawną, jak również ustalenia dotyczące sposobu realizacji transakcji lub umów zawarte w AGB (czytaj Serwis/AGB - niemiecką wersję językową).


Druckbare Version